E-shop GE-style zasílá zboží pouze v rámci ČR

Název e-shopu: www.GE-style.cz

Provozovatel: Gabriela Schenelová

Sídlo: Školní 1330/30, Rohatec, 696 01

(adresa neslouží pro vracení balíčků, balíček zaslaný na tuto adresu nebude vyzvednutý ! !)

IČ: 01571583

 

Kamenná prodejna GE-style

Květná 25 (naproti pošty / obecního úřadu), Rohatec, 696 01

Otevírací doba: pondělí - pátek   9-12 / 13- 17 hod. 

Akceptujeme platbu kartou.

Prodejna po předchozí domluvě může sloužit i jako výdejna objednávek z e-shopu. 

 

Adresa pro zasílání vrácených balíčků:

(INFORMACE JAK POSTUPOVAT PŘI VRÁCENÍ ZÁSILKY NAJDETE NÍŽE V BODU Č.5

POPSÁNY KROK PO KROKU)

Gabriela Schenelová

Květná 25, Rohatec, 69601

e-mail: info@ge-style.cz

(více informací o vrácení + formulář na vrácení viz. níže bod.č.5)

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky v e-shopu GE-style.cz provozovatel: Gabriela Schenelová, IČO: 01571583 se sídlem Školní 1330/30, Rohatec 696 01

potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou zároveň pro obě strany závazné. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující je zároveň informován před odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami, reklamačním a dodacím řádem.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká momentem doručení se závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu GE-style.cz. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata ihned a její potvrzení Vám zašleme e-mailem na Vámi uvedenou e-mailovou adresu v objednávce. Komunikace mezi provozovatelem a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou info@ge-style.cz, pokud se strany nedohoudnou jinak. 

O průběhu stavu Vaší objednávky i konečném odeslání zásilky budete informování e-mailem.

 

4) PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Platbu akceptujeme převodem na účet nebo hotově / platba kartou na naší prodejně GE-style Rohatec, Květná 25, 696 01.

Číslo účtu je: 1571583005/5500

Pokud je zvolena platba převodem - platba u nás musí být připsána nejpozději do 2 pracovních dnů.

Pokud není částka za objednávku do té doby převedena, bude Vaše objednávka automaticky stornována a zboží uvolněno k dalšímu prodeji. 

Objednávky expedujeme maximálně do 7 pracovních dnů od přijetí platby. V případě, že zboží již nebude skladem nebo není jeho odeslání z jiného důvodu možné, budete informování telefonicky nebo e-mailem. V případě, že Vás nebude možné kontaktovat, vyhrazujeme si právo objednávku stornovat. 

Upozorňujeme, že v případě nepřevzetí Vaší zásilky, která nám bude doručena zpět, si po domluvě případného znovuzaslání nárokujeme úhradit nově vzniklé náklady na dopravu a balné.

5) VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

Vrácení zboží ze strany kupujícího:

Máte právo podle § 1831 odst. 1 OZ odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Od oznámení odstoupení od kupní smlouvy jste nám povinni zaslat zboží zpět do 14 dnů od tohoto oznámení. Za podmínek uvedeních v § 1832 odst. 1 OZ  jsme povinni Vám vrátit peněžní prostředky bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy včetně nákladů na dopravu, či poštovné, které jsme na základě této smlouvy od Vás přijali stejným způsobem.

Pokud chcete vrátit peněžní prostředky jiným způsobem předem nás kontaktujte. Avšak dle § 1832 odst. 4 OZ odstoupíte-li od kupní smlouvy nejsme povinni Vám vrátit peněžní prostředky dříve, než nám zboží doručíte, či prokážete, že nám zboží bylo odesláno.

Podle § 1833 OZ odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí v případě pokud jsme Vám nesdělili informace ustanovené v § 1820 odst 1 písm. f (konkrétně sdělení před uzavřením smlouvy v písmenu f ) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy , podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění tohoto práva, jehož je i formulář pro odstoupení od smlouvy, náležitosti jsou předepsány právním předpisem.

O VRÁCENÍ ZBOŽÍ NÁS PROSÍM INFORMUJTE NA NÁŠ E-MAIL info@ge-style.cz, kde uvedete 

ČÍSLO OBJEDNÁVKY - JAKÉ PRODUKTY vracíte - ČÍSLO VAŠEHO ÚČTU pro vrácení platby!!

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání a znečištění (např. make-up), řádně zabaleno, s visačkou a vyplněným formulářem pro vrácení (viz.dodací podmínky)

Pohyb Vámi vraceného zboží si můžete sledovat dle čísla zásilky u Vámi zvoleného přepravce.(PPl, Zásilkovna, Pošta...apod.)

Zboží, které vracíte zpět, nezasílejte na dobírku. Tato zásilka nebude přijata.

Adresa pro vrácení zboží: 

Gabriela Schenelová, Květná 25, Rohatec, 69601, info@ge-style.cz, 777183400 - tel. slouží pouze pro vracení zásilek (přepravce)

Balíček zaslaný na jinou adresu než je uvedeno nebo na pobočku zásilkovny nebude vyzvednutý!!

Zboží musí být kompletní, včetně příslušenství, dárků apod. bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu s neodtrženými visačkami a v limitu 14 dnů.

Také je nutno doložit vyplněný formulář, který slouží pro sklad ke zpracování zásilky.

Vzor formuláře na vrácení najdete zde: FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ / pokud nemáte možnost tisku, můžete formulář vypsat ručně a přiložit do Vaší zásilky. 

Do 14 dnů od obrdžení vráceného zboží vracíme kupní cenu převodem na bankovní účet.

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ  - výměny zboží neakceptujeme. 

(Produkt můžete vrátit formou standartního vrácení viz. bod 5 a objednat potřebný produkt jako novou obj.)

 

Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé a nebo nárok na neuznání vratky. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody a nebo si vyhrazuje právo vratku nepřijmout. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Náklady spojené s vrácením zboží (poštovné) ponese kupující.

 

Ze strany prodávajícího:

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek, tzn.zaplatit kupní cenu a odebrat zboží.

Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy (závazné objednávky), v případě že není zboží skladem, nebo nelze zaslat z jiného důvodu a nedohodne se s kupujícím jinak.

 

6. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Storno ze strany kupujícího:

Objednávku lze v e-shopu GE-style.cz bezplatně stornovat do 24h od objednání, ale pouze v případě, že objednávka nebyla již expedována.

Pokud si svou objednávku rozmyslíte, je nutné co nejrychleji kontaktovat pracovníka e-shopu e-mailem nebo telefonicky. 

 

Storno ze strany prodávajícího:

Pokud není zboží skladem nebo není jeho odeslání z jiného důvodu možné, budete informování telefonicky nebo e-mailem zaměstnancem e-shopu pro další domluvu.

Pokud není platba za objednávku připsána na účet prodávajícího do 48 hodin od vytvoření objednávky, vyhrazuje si prodávající právo objednávku stornovat.

 

7) REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUKA

Při převzetí si zásilku důkladně zkontrolujte, pokud při převzetí zjistíte poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, požadujte od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít. Tento důvod je nutné uvést v reklamačním protokolu dopravce.

Veškeré zboží nabízené v našem internetovém obchodě prochází kontrolou. Případné reklamace na zakoupené zboží v našem internetovém obchodě vyřídíme v souladu s platným právním řádem. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

U vrácení zboží z důvodu reklamace je zákazníkovi vrácena částka za zboží, poštovné související s vyexpedováním objednávky, plus poštovné, které vynaložil kupující na vrácení zboží (maximálně však do výše poštovného souvisejícího s vyexpedováním zboží) a náklady vynaložené a spojené s reklamací.

V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.Prosíme také o kontrolu produktů neprodleně po převzetí zásilky. Na pozdější reklamace (pokud se nejedná o výrobní vadu) nebude brán ohled.

Záruka se nevztahuje na:

• vady vzniklé běžným používáním - změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení

• nevztahuje se na vznik žmolků, jelikož tento jev nemá vliv na funkčnost produktu, jedná se o stav běžného užívání ( pro odstranění doporučujeme zakoupit tzv. odžmolkovač)

• nesprávným použitím - mechanickým poškozením

• nesprávným skladováním

• poškozením při zvýšeném namáhání dané části produktu ( kabelka, bezpečnostní pásy, apod.)

• nesprávnou údržbou a čištěním

• nesprávným praním (pračka / sušička)

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba.

 

Postup při reklamaci:

• informujte nás neprodleně o reklamaci e-mailem 

• reklamované zboží zašlete doporučenou zásilkou na adresu provozovny GE-style, Květná 25, Rohatec 69601 (nezasílat na dobírku)

• k reklamovanému zboží přiložte kopii dokladu (fakturu), která také slouží jako záruční list a přiložte formulář s popisem reklamace.

Vaše reklamace bude provedena v souladu se zákonem. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců.

Podle charakteru vady má kupující - spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

• jedná-li se o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

• jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

• jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

• jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

  

10) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující je povinen uhradit vzniklou objednávku. 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ge-style.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. 

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 796/44, Praha 1, 110 00 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Do EET nespadá platba převodem na účet

 

11. FOTOGRAFIE 

Všechny fotografie nabízející zboží k prodeji jsou vlastním majetkem e-shopu GE-style.

Fotografie jsou foceny pod jemným filtrem "retro dust", který může nepatrně zkreslovat barvu produktu podle nastavení osvětlení Vašeho prohlížeče (pc, tablet, mobil).

Jejich zneužítí, kopírování a další použití bez písemného svolení majitele e-shopu může být potrestáno finanční pokutou až do výše 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) či do výše uniklých zisků. 

Tato vzniklá skutečnost je dále řešena právním zástupcem e-shopu GE-Style.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:


Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:

GE-style

Školní 1330/30 

Rohatec 

696 01

 

adresa elektronické pošty: info@ge-style.cz

 

Načítám